Vertrouwelijk

Via Koetse.nl worden (privacy)gevoelige gegevens verwerkt. Koetse hecht grote waarde aan de privacy van haar website bezoekers. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging

Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij rekening met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van gegevens.

Doel

In het kader van de dienstverlening worden (persoons)gegevens van deelnemers vastgelegd.

Reclame

Wij kunnen je informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen Koetse per e-mail, post, social media en/of telefoon.

Verstrekking aan derden

De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Wijzigen en verwijderen

Je kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Koetse.nl gebruikt de volgende cookies:

First party cookies
Google Analytics (tracking cookies) om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages van te krijgen.
Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies) om de website te laten functioneren.
Third-party cookies (cookies van derden)
Tracking cookies voor relevante advertenties op websites van derden.
Social Media cookies.
In- en uitschakelen en verwijdering van cookies
Wil je cookies inschakelen of uitschakelen – of je instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website relevante advertenties vertonen die aansluiten op jouw voorkeuren. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Via de instellingen van je browser kun je aangeven of en, zo ja, welke cookies je accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de Help-functie van je browser kun je de exacte locatie en werkwijze achterhalen.