Koetse besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.

Koetse wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Koetse behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Koetse aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.